Edukační minimum Atopika

Vzdělávací projekt pro pacienty s atopickým ekzémem

Otázka Jste pacient s atopickým ekzémem?

Otázka Trápí atopický ekzém někoho ve Vašem okolí?

Otázka Máte atopický ekzém v klidové fázi a hledáte řešení jak jej zvládat při jeho zhoršení?

Jste tady správně!

AtopikOnline je realizován ve spolupráci s předními specialisty
v dermatologii, kteří se danou problematikou zabývají.

Co o projektu říkají naši odborníci?

Garance
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Přednosta Dermatovenerologické kliniky FNKV a 3. LF UK Praha

MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Dermato-alergologická ordinace Immuno-flow a Dermatologická klinika VFN
a 1. LF UK Praha

prim. MUDr. Štěpánka Čapková

prim. MUDr. Štěpánka Čapková

Dermatologické oddělení pro děti FN Motol a 2. LF UK Praha

MUDr. Radek Litvik

MUDr. Radek Litvik

Kožní oddělení FN Ostrava

„Těšíme se na Vás a věříme, že Vám naše rady
pomohou dostat atopický ekzém pod kontrolu."

Vítáme Vás na našem webu AtopikOnline, který jsme připravili ve spolupráci s předními odborníky v oboru dermatologie.
Internet a další media překypují různými informacemi o atopickém ekzému. Najdete tam spoustu doporučení a zaručených rad, ale jak se zorientovat a mít jistotu, že právě tyto informace jsou správné?

AtopikOnline

Poskytuje kvalitní, utříděné a odborně garantované informace.

Uvádí na pravou míru mýty.

Upozorňuje na polopravdy a nepravdy.

AtopikOnline pomůže osvojit si znalosti a dovednosti, jak zvládat atopický ekzém
a dostat jej pod kontrolu.

Co Vás u nás čeká?

Všechny potřebné informace jsme natočili do videí a rozdělili do několika Modulů, které si budete moci postupně procházet a studovat podle potřeby a zájmu. Spolu s našimi odborníky projdete jednotlivé okruhy a úskalí atopického ekzému.

Bude to proces postupný, protože se jedná o obsáhlou problematiku – ale nebojte, vše srozumitelně a v tempu, které si můžete zvolit podle Vaší libosti a zadarmo. Postupně získáte informace takříkajíc pro začátečníky, které budeme dále doplňovat o další speciální témata a okruhy.

Inspirativní Atopiklettery

Odesláním e-mailu souhlasíte s uchováním Vašich údajů.

Podmínky zpracování osobních údajů

Na základě Vašeho souhlasu je společnost T.E.O. Consulting s.r.o. oprávněna v postavení správce dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „GDPR“) zpracovávat Vaše osobní údaje vyplněné v tomto formuláři společně s dalšími údaji získanými od Vás v souvislosti se zasíláním jednotlivých zpráv. Jedná se především o souhrn odeslaných zpráv, záznamy o jejich doručení/otevření a další informace, které nám umožní, abychom mohli zasílání zpráv neustále vylepšovat a přizpůsobovat Vašim potřebám a preferencím.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj souhlas dle předchozího odstavce můžete kdykoli odvolat, a to jednoduše a bezplatně a při zaslání každé jednotlivé zprávy. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování realizovaného před jeho odvoláním. Pozdějším odvoláním souhlasu není dotčeno ani zpracování osobních údajů prováděné správcem na základě jiného právního základu, kterým je v tomto případě oprávněný zájem správce spočívající ve schopnosti prokázat oprávněnost předchozího zasílání zpráv a zpracování osobních údajů v případě kontroly ze strany dozorového úřadu. Osobní údaje budou zpracovávány na základě souhlasu až do jeho odvolání uživatelem a v omezeném rozsahu maximálně 3 roky po jeho odvolání za účelem ochrany oprávněného zájmu.

Pro zpracování Vašich údajů můžeme v určité míře využívat pečlivě vybrané dodavatele specializovaných zejména IT služeb, kteří na základě příslušných smluv zpracovávají osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny. V souvislosti s výše uvedeným zpracováním nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor. Jestliže by však Vaše osobní údaje měly být v nezbytném rozsahu předány do třetí země, u které Evropská komise nevydala rozhodnutí, že zajišťuje náležitou úroveň ochrany osobních údajů, přijmeme v takovém případě vhodné záruky k zajištění takové dostatečné úrovně ochrany, zejména prostřednictvím standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí.

V souvislosti s výše popsaným zpracováním osobních údajů máte práva blíže stanovená GDPR, a to konkrétně právo na přístup k osobním údajům, jejich změnu, opravu, doplnění a také právo na přenesení svých osobních údajů. Dále máte také právo uplatnit námitku proti zpracování a případně požadovat i výmaz osobních údajů za podmínek stanovených GDPR.
Svá práva můžete kdykoli uplatnit písemně na adrese správce, a to i prostřednictvím emailu zaslaného na adresu (doplnit). Kdykoli se také můžete obrátit s případnou stížností na příslušný dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).